Instalacje tryskaczowe stanowią powszechnie stosowaną ochronę przeciwpożarową w budynkach

Najważniejsze obiekty i urządzenia, dla których wykonujemy instalacje tryskaczowe lub kompletne systemy przeciwpożarowe. Automatyczne Instalacje tryskaczowe stosuje się w celu wykrycia i ugaszenia wodą pożaru w jego wczesnym stadium lub w celu utrzymania pod kontrolą do czasu przyjazdu jednostek straży pożarnej. Instalacje tryskaczowe http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-wodne.html stanowią powszechnie stosowaną ochronę przeciwpożarową w budynkach. Instalacje tryskaczowe są samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces gaszenia wodą. ZASTOSOWANIE:Instalacje tryskaczowe znajdują zastosowanie w obiektach przemysłowych, handlowych i usługowych. Instalacja tryskaczowa bazuje się na sieci rurociągów zamontowanych pod dachem, w której zamontowane są głowice tryskaczowe posiadające czujniki termiczne. Produkty, na których pracujemy: grzejniki, kotły gazowe oraz instalacje sanitarne są zawsze najwyższej jakości. Stałe instalacje gaśnicze tryskaczowe to ważny element wyposażenia współczesnych obiektów, zarówno mieszkalnych (garaże), jak i użyteczności publicznej oraz przemysłowych. „W Polsce i innych krajach regionu instalacje tryskaczowe cieszą się dużym zainteresowaniem. Instalacje sanitarne w budynkach zapewniają nam więc nie tylko komfort, ale też bezpieczeństwo. Instalacje tryskaczowe są systemami bezpieczeństwa służącymi do ochrony ludzi i mienia. O przydatności systemu świadczą liczne aprobaty techniczne i certyfikaty oraz instalacje wykonywane już w Europie. Instalacje przeciwpożarowe tryskaczowe, to ważny element wyposażenia współczesnych obiektów. Instalacje zraszania stosuje się w celu chłodzenia i gaszenia ewentualnego pożaru. Odporność systemu na korozję, umożliwia jego montaż w konstrukcji stropów, zalewając instalacje betonem. Projektujemy i wykonujemy instalacje hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Systemy tryskaczowe są projektowane z sukcesem dla różnych temperatur otoczenia w chronionym pomieszczeniu oraz dla różnych funkcji systemu. Instalacje tryskaczowe projektowane są do działania w pierwszej fazie powstawania pożaru, w celu ugaszenia źródła ognia w miejscu jego powstania oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia. Instalacje tryskaczowe to najbardziej niezawodne systemy gaśnicze, prostota działania jest kluczowa. Wykonujemy instalacje od koncepcji poprzez realizację do odbioru końcowego. Instalacje tryskaczowe to stałe instalacje gaśnicze gdzie jako środek gaśniczy wykorzystywana jest woda lub woda z domieszką środka pianotwórczego. Wykonała instalacje w następujących obiektach: BANKI. W obszarach, gdzie istnieje zagrożenie mrozem i gdzie może zamarznąć woda w instalacji tryskaczowej można stosować instalacje suche.